Antalya 29 Ekim Cumhuriyet koşusu

Bilindiği üzere Antalya ili düz bir alanda kuruludur. Ancak Antalya kentinin çevresi ve ilçeleri yüksek dağlar ve tepeler ile çevrili bir coğrafyada yer almakta, kent merkezi ve ilçelerinin nüfusu hızla artmaktadır.

Benzerine ancak tablolarda rastlanan bu güzel coğrafyaya, her yıl çeşitli amaçlarla sayısız yerli ve yabancı insan gelmekte ve Antalya’da doğaya yönelik sportif faaliyetlere katılan yerli ve yabancı turist hareketinde hızlı bir artış gözlenmektedir. 

Son yıllarda özellikle yabancı gezginler (ve kentte geçici/daimi ikamet eden yabancılar) Antalya dağ ve ormanlarında gezinmekte, ancak Türk Milletinin tarihi, manevi ve milli değerlerini öğrenmeden dolaşıp kentimiz hakkında yeterli bilgi edinmeden de geri dönmektedirler. Hâlbuki, antik dönemde olduğu gibi, Selçuklu ve Osmanlı döneminde de önemli şahsiyetlere ve olaylara ev sahipliği yapan bu kentin ahalisi, yüz yıl evvelinde Cumhuriyetin kuruluşunda önemli roller üstlenmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100.Yılının kutlamaları konusunda, Cumhurbaşkanlığından 24 Ekim 2020 tarih ve 31284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/13 sayılı genelge doğrultusunda, kendi bünyesinde çalışma başlatan Skyrunning Spor Kulübü, Antalya ili Sarısu mevkii Karadağ Devlet Ormanı alanı pafta 025A4‘te yer alan arazide, Antalya 29 Ekim Cumhuriyet Parkuru olarak adlandırılan parkurun 21 km’lik kısmının NCZ dosyası ve koordinat listesini çıkartmış ve harita üzerinde iz düşümünü yapmış, zemin tespitinde alandaki kültür varlıkları ile faunayı belirlemiş, bu bilgileri ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmıştır.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.10.2020 tarih ve 803 nolu kararında; Antalya ili Sarısu mevki Karadağ Devlet Ormanı alanı pafta 025A4’te projelendirilen güzergâhın “Antalya 29 Ekim Cumhuriyet Parkuru” adıyla anılması ve Sağlıklı Yaşam Alanı Yönetim Koordinasyon Merkezi (SYAYK)’nde kayda alınmasına karar verilmiştir.

Kent merkezine çok yakın, Sarısu Depolama (Kadınlar Plajı) olarak bilinen yerin karşısında başlayıp biten Antalya 29 Ekim Cumhuriyet Parkurunda sağlık amacıyla doğa yürüyüşü, dağ koşusu ve skyrunning yapılabileceği SkyrunningTr® tarafından tespit edilmiştir. Alanda sportif faaliyetler düzenlemek amacıyla ilgili kurumlara müracaatta bulunan SkyrunningTr® bu arazide daha önceki yıllarda üç defa doğa yürüyüşü faaliyeti düzenlemiştir. 

SkyrunningTr®’nin Sarısu mevkiindeki arazide yarışma düzenleme ile ilgili talebine istinaden, Türkiye Atletizm Federasyonu Antalya 29 Ekim Cumhuriyet Koşusunun, 29 Ekim 2023 Pazar günü yapılmasını uygun bulmuştur.