Parkur Hakkında

Antalya ili Sarısu mevkii Karadağ Devlet Ormanı alanı pafta O25A4‘te yer alan arazide Antalya 29 Ekim Cumhuriyet Parkuru olarak adlandırılan yürüyüş ve koşu parkuruna Sarısu Depolamanın karşısından, İnburnu’ndan giriş yaptığınızda, Tünektepe güney yamacında Heyelan, Hurmalıçarpan, Harabe geçilir ve Alakayatepe’nin güneyinden Büyükdipsizini Mağarası, Onobara Antik Yerleşim Alanı, Gökdere ve Sazovası akabinde ASAT Arıtma Tesisleri yanından Işılca’ya ulaşılır. Buradan Tünektepe zirveye devam edildiğinde dik yokuş tırmanışı sonunda 20 kilometrelik bir parkur tamamlanmış olur.

Parkur üzerinde farklı zorlukta ve mesafede çeşitli etaplar bulunur. Parkurun 14 kilometrelik birinci kısmı tarihi, kültürel ve tabii varlıklar açısından zengin bir potansiyele sahiptir. Sarısu’dan başlayıp Tünektepe’nin güney yamacından Alakayatepe istikametinde yaklaşık 2.500 metre gidildiğinde Sıçan Adası manzara terasına, 3.500 metre gidildiğinde anakaya ile bütünleşik harabe duvar kalıntısına, 3.700 metre gidildiğinde patikadan yaklaşık 30 metrede solda, yamaç aşağı tümsek üzerinde bazalı kılıç-kalkan motifli lahit ve kapaklara, patikanın aynı noktasının sol tarafında 100 metre kadar ötede, yamaç başında kaya blok oyularak inşa edilmiş bir lahite, patikanın dördüncü kilometresinde sağda, yoldan 20 metre kadar içeride, kadın ve erkek portre kabartmalı lahit ve kapağına, patikanın beşinci kilometresinde patika solunda 10 metre daha yüksekte duvar kalıntısına ve hemen arkasında iki girişli Büyükdipsizini Mağarasına varılabilir. Karstik mağaranın içi geniş ve karanlıktır. Mağarada büyük ve geniş sarkıtlar bulunan galerinin ortasında havuz benzeri bir görüntü vardır. Mağaranın daha dip kısmı daralmakta ve aşağı doğru karanlığa giden zemini ıslaktır.

Mağaradan patikaya inip antik Onobara istikametine devam edildiğinde Alakayatepe kaya kütlesi bitişinde parkurun yaklaşık 6 bininci metresinde yamaçta birçok antik tarım terası yer almaktadır. Parkurun sekizinci kilometresinde Onobara’ya ulaşıldığında lahitler ve antik yerleşim alanına ait duvar kalıntıları gözlenebilmektedir. Bu antik yerleşkeden Gedeller istikametinde orman içinden ve akabinde yeni açılan orman içi yoldan ve sonra da Gökdere kenarında sağ yamaçtaki patikadan devam edildiğinde 10.500 metrede bir lahit kapağına ve kapaktan orman içinde 30 metre ötede birkaç odadan oluşan duvar kalıntılarını görebilirsiniz. Dere solda kalacak şekilde paralel devam edildiğinde yaklaşık 11.000 metrede yer altı dehlizleri (yaban domuzu yuvaları) bulunur. Güzergâh takip edildiğinde deredeki çakıl zemine varılır ve 500 metre kadar devam edildiğinde Sazovası’ndan ASAT Arıtma Tesisinin önüne çıkılır. Işılca’ya ulaşıp yönünüzü Tünektepe’ye verdiğinizde, dik yokuşta Antalya Körfezinin muhteşem manzarası izlenerek 21 kilometrelik parkur 605 metre yükseklikteki zirvede tamamlanır.